Đảm bảo VSATTP trong trường học, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm. Đẩy mạnh khâu kiểm tra nhập, sử dụng thực phẩm của nhà bếp.           Nâng cao nhận ...